A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

Publikacje - Kancelaria Adwokacka Joanna Jagoda
Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Profesjonalizm i najwyższa jakość świadczonych usług prawnych

Publikacje

dr hab. Joanna Jagoda

Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe)

 •  Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki : [aut.]: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - 1315 s.
 • Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / red. nauk. Bogdan Dolnicki : [aut.]: Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Czesław Martysz, Renata Cybulska, Adrian Faruga, Joanna Jagoda, Aleksander Marekwia, Anna Wierzbica - Warszawa : Wolters kluwer Polska, 2012. - 720 s. - (Praktyczne Komentarze Lex)
 • Leksykon prawa dla polityków / [aut.:] Rafał Blicharz, Paulina Gabor, Genowefa Grabowska, Anna Hołda-Wydrzyńska, Joanna Jagoda, Michał Kania, Witold Kurowski, Anna Łabno, Andrzej Matan, Andrzej Ogonowski, Mirosław Pawełczyk, Piotr Pinior, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło, Rafał Sysło, Maciej Tarasek, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Urszula Torbus - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Prawnicze, 2011. - 187 s.
 • Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - 438 s. - (Monografie Lex)
 • Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego : [aut.]: Bogdan Dolnicki, Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Alicja Jochymczyk, Andrzej Matan, Czesław Martysz, Tomasz Moll, Anna Wierzbica. - Stan prawny na 27 września 2010 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. - 995 s.
 • Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. - Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. - 170 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / red. Bogdan Dolnicki : [aut.:] Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Anna Wierzbica. - Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2007. - 635 s.
 • Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice 14-17 września 2005 r. /referaty i głosy w dyskusji / red. Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. - 184s.
 • Prawo samorządu terytorialnego : zbiór przepisów / red. Joanna Jagoda - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2005. - 399 s.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska - Kraków : "Zakamycze", 2005. - 536 s.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Joanna Jagoda - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2003. -140 s.

 

Artykuły

 • Dobra osobiste jednostki samorządu terytorialnego i ich ochrona / Joanna Jagoda // Administracja. Teoria, dydaktyka, praktyka - 2015, nr 3, s. 36-50 
 • Granice samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // Finanse Komunalne - 2014, nr 1-2, s. 12-20
 • Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości / Magdalena Habdas, Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 2012, nr 11, s. 75-82
 • Samorządowe osoby prawne / Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 2011, nr 1/2, s. 5-16
 • Komunalny wniosek o zbadanie konstytucyjności aktu normatywnego / Joanna Jagoda // Adm. Publ. Studia Krajowe i Międzynarodowe - 2011, nr 2(16), s. 129-138
 • Czy gmina ma prawo do sądu administracyjnego? / Joanna Jagoda // Prz. Prawa Publicznego. - 2010, nr 4, s. 34-48
 • Rechtsschutz der kommunalen Selbstverwaltung im polnischen Rechtssystem / Joanna Jagoda // Pr. Nauk. UŚl., Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 2 (2010), s. 81-93
 • Ustrój gminy samorządowej w Polsce i w Niemczech / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 8 (2006), s. 93-108
 • Zrzeczenie się własności nieruchomości a samodzielność gminy / Joanna Jagoda // Nieruchomość 2006, nr 1(57), s. 34-38
 • Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji publicznych w samorządzie terytorialnym / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 5 (2004), s. 25-43
 • Reprezentacja gminy w obrocie cywilnoprawnym / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 63-72
 • Sprawozdanie z dyskusji plenarnej w trakcie konferencji naukowej na temat "Problemy współczesnego samorządu terytorialnego" / Joanna Jagoda, Andrzej Drogoń // Misc. Iur. - T. 4 (2004), s. 97-113
 • Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 2 (2003), s. 50-66
 • Odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 3 (2003), s. 30-43
 • Kilka uwag o prawie miejscowym / Joanna Jagoda // Misc. Iur. - T. 1 (2002), s. 51-60
 • Czy regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego? / Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 2001, nr 9, s. 30-35
 • Pojęcie funkcjonariusza samorządowego / Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 1999, nr 1-2, s. 91
 • Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych / Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 1998, nr 6, s. 33-40
 • Miejska strefa usług publicznych a związek komunalny / Joanna Jagoda // Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 40-44


Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej

 • Sposoby realizacji zadań w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego / Joanna Jagoda // W: B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer. - Warszawa 2017. -  s. 277-289
 • Samodzielność województwa samorządowego / Joanna Jagoda // W: D. Fleszer, A. Rogacka-Łukasik (red.), Studia Administracyjne i Cywilne. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Stanisławowi Malarskiemu w 85.rocznicę urodzin, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. - Sosnowiec 2016. - s. 121-142
 • Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // W: J. Korczak (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia. - Wrocław 2016. - s. 139-151   
 • Rozstrzyganie sporów jako instrument prawnej ochrony kompetencji jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // W: E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej. - Rzeszów 2016. - s. 224-238     
 • Solidaryzm a samorząd terytorialny / Joanna Jagoda, Bogdan Dolnicki // W: A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo Sejmowe. - Warszawa 2015. - s. 207-244  
 • Nadzór nad samorządem terytorialnym (Supervision of local self-government) / Joanna Jagoda // W: B. Dolnicki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza (Local government in Poland and Portugal. Comparative legal analysis). - Warszawa 2015. - s. 148-183
 • Wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia między związkiem międzygminnym i powiatem / Joanna Jagoda // W: L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.), Administracja publiczna - aktualne wyzwania. - Katowice 2015. - s. 195-203       
 • Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // W: A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości. - Katowice 2015. - s. 339-354  
 • Zasada prawnej ochrony samorządu terytorialnego (art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego) / Joanna Jagoda // W: M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego. - Szczecin 2015. - s. 111-127
 • Prawna ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego / Joanna Jagoda // W: B.M. Ćwiertniak (red.), Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne), tom I, Ustrój samorządu terytorialnego. - Sosnowiec 2015. - s. 85-96      
 • Funkcje kierownicze organu wykonawczego gminy / Joanna Jagoda // W: J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. - Rzeszów 2014. - s. 161-172  
 • Gwarancje samorządu terytorialnego w prawie międzynarodowym i europejskim /Joanna Jagoda // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, praca zbiorowa pod red. J. Sługockiego, Tom II. - Wrocław 2014. - s. 13-27
 • Tryb wyborów organów wykonawczych a ich relacje z organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego /Joanna Jagoda // W: Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. nauk. M. Stec, K. Małysa-Sulińska. - Warszawa 2014. - s. 98-109
 • Mienie komunalne jako dobro publiczne /Joanna Jagoda // W: Dobra publiczne w administracji, red. nauk. M. Woźniak, E. Pierzchała, Wyd. Adam Marszałek. - Toruń 2014. - s. 331-345
 • Jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym / Joanna Jagoda // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - s. 73-93
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne / Joanna Jagoda, Anna Chorążewska // W: Studia Iuridica Agraria, tom X. - Białystok 2012. - s. 43-75  
 • Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego wobec ingerencji nadzorczych / Joanna Jagoda // W: Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - s. 230-243
 • Legitymacja jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym / Joanna Jagoda // W: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.k. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - s. 233-246
 • Powiatowa (miejska) administracja zespolona / Joanna Jagoda // W: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - s. 225-240
 • Prawne środki ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - s. 575-592
 • Uczestnictwo w wyborach lokalnych według prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Joanna Jagoda // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - s. 238-253
 • Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jako czynność poprzedzająca zawarcie umowy cywilnoprawnej / Joanna Jagoda // W: Umowy w administracji. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - s. 555-562
 • Pojęcie organu w prawie samorządowym / Joanna Jagoda, Magdalena Jerominek // W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r. - Warszawa : Oficyna Wolter Kluwer businnes, 2007. - s. 195-206
 • Władza i finanse w Republice Federalnej Niemiec / Joanna Jagoda // W: Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2007. - s. 215-259
 • Biurokracja wirtualna : informatyzacja administracji publicznej / Joanna Jagoda // W: Biurokracja : III międzynarodowa konferencja naukowa, Krynica, 2-4 czerwca 2006. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - s. 219-228
 • Organizacja samorządu terytorialnego w Niemczech / Joanna Jagoda // W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - s. 207-222
 • Kryteria naboru i promocji w samorządowej służbie publicznej / Joanna Jagoda // W: Urzędnik a menedżer publiczny. Profil absolwentów studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej. - Białystok 2006
 • Sądowa kontrola udostępniania informacji publicznej / Joanna Jagoda // W: Władza lokalna a media : zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - s. 51-62
 • Die Aufsicht uber die territoriale Selbstverwaltung in Polen / Joanna Jagoda // W: Wissenschaft und Kunst fur Europa. Dokumentation des 6. Internationalen Kongresses der Societas Humboldtiana Polonorum Kraków, 24-27 czerwca 2004 r. - Kraków 2005. - s. 225
 • Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie majątkowym / Joanna Jagoda // W: Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Rzeszów 2005. - s. 104-112  
 • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez organ administracji publicznej : polskie regulacje prawne w świetle standardów europejskich / Joanna Jagoda // W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego : materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Poznań, 16-19 września 2004 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2005. - s. 238-249
 • Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Renata Cybulska, Joanna Jagoda // W: System egzekucji administracyjnej. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, 2004. - s. 402-413
 • Jawność działania organów samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda // W: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. - Lublin, 2004. - s. 461-476
 • Status prawny pracownika samorządowego a jakość administracji / Joanna Jagoda // W: Jakość administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.). - Rzeszów : Wyd. "Mitel", 2004. - s. 172-179
 • Zasada materialnej niepołączalności mandatu radnego : (uwagi na tle art. 24f ustawy o samorządzie gminnym) / Joannna Jagoda // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa (Olszanica, 23-26.V.2004 r.). - Rzeszów : Wydaw. "Mitel", 2004. - s. 207-218
 • Burmistrz jako monokratyczny organ wykonawczy gminy / Joanna Jagoda // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa. - Bielsko-Biała : Wyż. Szk. Administracji, 2003. - s. 249-262

Glosy

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 XII 1997 r., III CZP 57/97, Państwo i Prawo 1999, z. 2, s. 108
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 XII 1998 r., I CKN 910/97, Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, z. 3, s. 147 
   

Recenzje

 • Constitutional and administrative law / Anthony Bradley, Keith Ewing. - 15th. ed. - Harlow, 2011 Rec. : Joanna Jagoda // Pr. Nauk. UŚl., Sil. J. Leg. Stud. - Vol. 3 (2011), s. 115-118